Ballina

Trajnimet aktuale

Me zgjedhjen e një kursi, ju jo vetëm që do të përfitoni njohuri teorike dhe praktike, por instituti ynë ju mundëson më lehtë të ushtroni profesionin si biznes.

Trajnimi Furrtarigo here

Trajnimi Murator dhe punëtorët e ngjashëm

Trajnim per ndertimtari

Trajnimi i Furrtarisë zhvillohet në këto module:

– Bazat e Furrtarise dhe mbrojtja ne pune

– Prodhimi i bukes nga lloje te ndryshme te miellit

– Prodhimi i croassanteve, pizzave dhe byrekeve nga lloje te ndryshme te miellit

Trajnimi Murator dhe punetor te ngjashem zhvillohet ne keto module:

– Bazat e ndertimtarise dhe mbrojtja ne pune

– Leximi, aplikimi dhe matjet teknike

– Kallupimi dhe armirimi i elementeve te betonit

– Muratimi me blloqe, tulla dhe elemente tjera

– Muret ndarese nga rigipsi

– Parimet e pergjithshme te implementimit te puneve finale

Moduli i pare eshte obligativ per secilin kandidat kurse modulet tjera jane zgjedhore.

Cmimet variojnë nga modulet dhe orët/kreditë

bad credit loans canada

buy weed online