Kontakt

Nëse keni komente, mos hezitoni, dërgoni një mesazh !

IAPP “Dituria” Prizren
Te dhenat për kontakt:
Tel: +38344201103
E-mail: dituria_pz@hotmail.com
Rruga: Rezistenca e Vrrinit, Prizren. Perball Tregut Fatoni
www.dituria-pz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *